Auteur Topic: Mushing  (gelezen 12731 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline kwammekikkie

 • Puppedup
 • *
 • Berichten: 19
 • Geslacht: Vrouw
Re:Mushing
« Reactie #15 Gepost op: november 03, 2010, 10:50:00 am »
Vrienden van mij hebben 30 honden en zijn al jaren Mushers.
Zij trainen met aangepaste quads in de buurt van Herentals, en ook in NL, als ze in B zijn.
Vorig jaar was er een Musher weekend in het Militair Domein van Hechtel Eksel.
Verder hebben zij een huisje in hartje Zweden en toeven daar het grootste gedeelte van het jaar.
Het is een wereldje apart, met specifieke trainingsmethodes.
Voor vervoer hadden ze vroeger een aangepaste caravan, nu een hondenaanhangwagen.
Dieren in nesten gaf een mooi beeld van deze sport.
Er bestaat een specifieke site van de club. Zal de link eens opvragen.

Offline *~*DF*~*

 • Administrator
 • Grijze Snoet
 • *****
 • Berichten: 30.751
 • Geslacht: Man
Re:Mushing
« Reactie #16 Gepost op: november 04, 2010, 22:11:55 pm »
als je dat zou willen doen :wink:

forumlid Els had vroeger buren met een stuk of... 7? Malamutes, waarmee ze dat ook beoefenden (maar ze zijn verhuisd)

Honden maken geen lawaai, maar Muziek

Offline els

 • AdviesRaad
 • Racertje
 • *****
 • Berichten: 11.483
 • Geslacht: Vrouw
Re:Mushing
« Reactie #17 Gepost op: november 05, 2010, 00:53:40 am »
Husky's - op 't eind waren het er 13 en ik vond het totaal onverantwoord hoe de honden aan hun lot over gelaten werden, wegens zogezegd een perfecte roedel  :doh: muur:
Honden braken constant uit en gingen zwerven.
En ja ze oefenden ook met zo'n karretje, op een jaagpad dat ook druk bewandeld / befietst wordt. Ze trokken hier dan de (drukke) straat over  :bang:, om ter hardst huilend...

Ik ben geen fan van de sport :eehm: 


Offline Shiba

 • Jankertje
 • ***
 • Berichten: 96
 • Geslacht: Vrouw
  • Shiba rescue VZW
Re:Mushing
« Reactie #18 Gepost op: november 05, 2010, 17:36:06 pm »
Ik heb vroeger sledehondensport gedaan in belgie(van thuis uit)

dit is toegelaten, zelf als je geen wedstrijden loop, dus even dit rechtzetten :wink:

lidmaatschap verplicht je niet tot wedstrijden lopen.
maar lidmaatschap kan ook niet als negatief punt gezien worden, in een sport waar het zo belangrijk is als groentje om niet zomaar je honden in te spannen en hun kapot te laten lopen, is alle hulp en kennis welkom.

het is een prachtige sport waar ik met spijt afscheid van heb genomen.
Als de honden het respect van baasje hebben en omgekeerd ook, kan je prachtige dingen meemaken.

Shiba rescue: Klik hier

Offline Ice Dragon Tyco

 • Blaffertje
 • *****
 • Berichten: 1.381
 • Geslacht: Man
Re:Mushing
« Reactie #19 Gepost op: november 05, 2010, 21:14:36 pm »
Na een beetje zoekwerk heb ik hetvolgende gevonden:

1. volgens de wegcode art43.1.4° is het verboden te fietsen terwijl je een dier aan een leizeel houdt.
2.
Citaat
MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW
12 MAART 1999. - Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken
.....
5° de organisatoren moeten aan de deelnemers van een wedstrijd, die erom vragen, een document afgeven waarin de aan de organisatoren verleende afwijking wordt beschreven. Dit genummerde document geldt als een toelating om te trainen voor die wedstrijd.
Volgens mij wil dit zeggen dat je mag trainen met het oog op een wedstrijd en dusdanig niet met bv een pawtrekker de openbare weg mag betreden. Niettegenstaande een pawtrekker geen pedalen heeft wordt deze toch aanzien als een "voortbewegingstoestel".


Offline Shiba

 • Jankertje
 • ***
 • Berichten: 96
 • Geslacht: Vrouw
  • Shiba rescue VZW
Re:Mushing
« Reactie #20 Gepost op: november 05, 2010, 21:23:12 pm »
als je nog even verder gaat zoeken zal je vinden dat er voor vier FCI herkende hondenrassen een uitzondering is

Alaskan Malamute
Husky
Groenlander
Samoyeed

Mijn ouders, met nog andere mensen hebben in de tijd deze veranderingen erdoor gekregen en ze zijn nog steeds van kracht :thumbs:

Denk dat de hounds ondertussen ook mogen volgens de wet, maar das nimeer van mijn tijd
Shiba rescue: Klik hier

Offline Ice Dragon Tyco

 • Blaffertje
 • *****
 • Berichten: 1.381
 • Geslacht: Man
Re:Mushing
« Reactie #21 Gepost op: november 05, 2010, 23:49:44 pm »
Dit is de volledige tekst en dat gaat juist over het mushen, de toegestane rassen en het trainen voor desbetreffende wedstrijden die dan ieder jaar met een nieuwe kb worden aangeduid.

Citaat
MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW
12 MAART 1999. - Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken


ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995 inzonderheid op artikel 36, 7°;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van landbouw en van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Overeenkomstig artikel 36, 7° van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, kan de Minister tot wiens bevoegdheid de Landbouw behoort, afwijking verlenen honden als last- en trekdier te gebruiken hetzij voor de organisatie van wedstrijden en voorafgaande trainingen, hetzij voor de organisatie van demonstraties overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
Art. 2. De aanvraag voor het bekomen van een afwijking moet ingediend worden vóór 31 mei van elk jaar bij de Veterinaire Diensten van het Ministerie van Landbouw.
Deze aanvraag vermeldt :
1° naam en adres van de organisator;
2° voorziene plaats en datum van de wedstrijd of van de demonstratie;
3° de gebruikte hondenrassen of -soorten en een beschrijving van het gespan of de gespannen;
4° de voorafgaandelijke toelating van de burgemeester van de gemeente waar de wedstrijd doorgaat, zoals voorzien in het artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden;
5° in geval van een demonstratie : de motieven van de organisatoren.
Art. 3. Om aan een wedstrijd of een demonstratie deel te nemen moeten de honden ten minste één jaar oud zijn.
Art. 4. Voor de organisatie van wedstrijden en voorafgaande trainingen met de Alaskan <Malamute>, de Siberian Husky, de Samoyede of de Groenlandshund kan een afwijking worden verleend, indien de organisatoren aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° de organisatoren moeten lid zijn van een van volgende internationale federaties van sledehonden : de European Sled Dog Racing Association (ESDRA), la Fédération Internationale Sportive de Traineau à chiens (FISTC) en de World Sleddog Association (WSA);
2° de organisatoren moeten een erkende dierenarts aanstellen die toezicht houdt op de gezondheid en het welzijn van de honden;
3° de organisatoren dienen er zorg voor te dragen dat het parcours aangepast is aan de fysiologische mogelijkheden van de honden;
4° de organisatoren dienen in hun wedstrijdreglement te vermelden :
1) dat bij een omgevingstemperatuur van meer dan 15°C elk wedstrijdonderdeel niet langer dan 5 km mag zijn en dat de wedstrijd wordt afgelast indien de omgevingstemperatuur meer dan 20°C bedraagt;
2) dat eenzelfde hond niet mag ingespannen worden in meerdere categorieën in éénzelfde proef;
3) dat het gebruik van muilkorven en van wurghalsbanden verboden is;
4) welke sancties toegepast zullen worden bij het gebruik van stoffen bedoeld om de prestaties van de dieren te beïnvloeden;
5) dat het slaan van de honden verboden is, tenzij om vechtende honden te scheiden.
5° de organisatoren moeten aan de deelnemers van een wedstrijd, die erom vragen, een document afgeven waarin de aan de organisatoren verleende afwijking wordt beschreven. Dit genummerde document geldt als een toelating om te trainen voor die wedstrijd.
Art. 5. Voor de organisatie van wedstrijden en voorafgaande trainingen met de Alaskan Husky kan een afwijking worden verleend, indien de organisatoren voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4 en indien zij bij de aanvraag om afwijking bedoeld in artikel 2 een lijst voegen met de namen en adressen van de deelnemers en met de identificatie van hun honden.
Art. 6. Afwijkingen voor demonstraties kunnen slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden :
- uit de motieven van de organisatoren vermeld in de aanvraag moet in de eerste plaats het opvoedkundig aspect blijken;
- de evenementen mogen geen competitief karakter hebben;
- de te trekken last en het parcours moeten aangepast zijn aan de fysiologische mogelijkheden van het gebruikte hondenras of hondensoort.
Art. 7. Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 12 maart 1999.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw en van de kleine en Middelgrote Ondernemingen,
K. PINXTEN

als je de kb's, de belgische wegcode en de "gezondheids- en welzijnswet voor dieren" uitspit staat er nergens beschreven dat het toegelaten is voor "hobbyisten". Doorspeur je het internet, dan vind je enkel blogs waarop men klaagt over de dubbelzinnigheid van desbetreffende regelingen, mensen die boetes kregen en zelfs afgeschilderd werden als "dierenbeulen".

Offline Shiba

 • Jankertje
 • ***
 • Berichten: 96
 • Geslacht: Vrouw
  • Shiba rescue VZW
Re:Mushing
« Reactie #22 Gepost op: november 05, 2010, 23:57:08 pm »
als jou hond zijn mushpapieren heeft (als deze nog steeds bestaan, maar denk het wel)
en jij hiermee kan bewijzen bij mogelijke controle dat je lid bent van de vereniging en training doet wat logisch aangezien word als training voor werdstrijden, is er geen enkele die je dwars gaat liggen hoor.

nu, in de bossen trainen heeft in het verleden problemen gegeven tijdens jachtseizoen daar de jagers zeiden dat de mushers "de dieren wegjagen"
allerlaatste wat er gebeurt maar kom, er was een ongeschreven wet gekomen dat bepaalde bossen "no go" waren :zot:

ik weet niet van waar je bent, maar een musher zal nooit op de openbare weg zomaar gaan trainen
ten eerste moet er maar is iets gebeuren omdat ze plots van baan switchen, ten tweede is de harde ondergrond niet goed voor je honden.

de meeste mensen zoeken velden/bossen,... om te trainen
rustige plaatsen op een erg vroeg uur.

wij gingen vroeger in bevekom trainen.
Shiba rescue: Klik hier

Offline els

 • AdviesRaad
 • Racertje
 • *****
 • Berichten: 11.483
 • Geslacht: Vrouw
Re:Mushing
« Reactie #23 Gepost op: november 06, 2010, 01:03:08 am »
Citaat
ik weet niet van waar je bent, maar een musher zal nooit op de openbare weg zomaar gaan trainen
ten eerste moet er maar is iets gebeuren omdat ze plots van baan switchen, ten tweede is de harde ondergrond niet goed voor je honden.

ben blij het te lezen, dat gebeurde hier dus wel...


Offline Shiba

 • Jankertje
 • ***
 • Berichten: 96
 • Geslacht: Vrouw
  • Shiba rescue VZW
Re:Mushing
« Reactie #24 Gepost op: november 06, 2010, 01:11:55 am »
tsja, ik vind het niet slim :kweetni:
kan altijd dat ze ergens moeten oversteken, maar echt op de openbare weg... :kweetni: ik vind het onverantwoord
Shiba rescue: Klik hier

Offline Ice Dragon Tyco

 • Blaffertje
 • *****
 • Berichten: 1.381
 • Geslacht: Man
Re:Mushing
« Reactie #25 Gepost op: november 06, 2010, 11:49:06 am »
Voor ons is het niet de bedoeling om ooit te gaan mushen, we genieten nog te graag van het wandelen en de natuur op zich. Bij het mushen moet je natuurlijk de concentratie houden op de honden en zie je de voorbijflitsende pracht niet.
Bij ons in Noord-West-Vlaanderen is het bosgebied redelijk beperkt tegenover het Vlaamse Brabants of Limburgs gebied, wat natuurlijk maakt dat je hier weinig mushers zult vinden of het zijn diegenen die wekelijks een paar honderd km willen doen om daar te gaan trainen. En het is natuurlijk ook een dure, intensieve en tijdrovende sport.
Dan heb je natuurlijk ook nog het "trontinetten", maar de Belgische fietspaden zijn zo erbarmelijk dat dit hier ook onmogelijk is. Moet je maar eens in Nederland gaan fietsen: een wereld van verschil!
En natuurlijk heb je in ons drukbewoond Vlaanderen nog een facet: de "sociale controle", je hebt al een moord gepleegd als je je hond eens laat vrij lopen in de bossen. :grrr:

Nee hoor, wij houden nog te veel van de natuurschoon die we kunnen bezichtigen tijdens het wandelen.  :poot:

Offline *~*DF*~*

 • Administrator
 • Grijze Snoet
 • *****
 • Berichten: 30.751
 • Geslacht: Man
Re:Mushing
« Reactie #26 Gepost op: november 06, 2010, 15:32:43 pm »
Citaat
als jou hond zijn mushpapieren heeft (als deze nog steeds bestaan, maar denk het wel)
en jij hiermee kan bewijzen bij mogelijke controle dat je lid bent van de vereniging

kortweg gezegd:  gaan trainen zonder papieren is gevaarlijker dan dat je lid bent van een vereniging  :krab: :hihi:

Honden maken geen lawaai, maar Muziek

 


SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal