Auteur Topic: Dit moet je weten voordat je op reis vertrekt...  (gelezen 4740 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline *~*DF*~*

  • Administrator
  • Grijze Snoet
  • *****
  • Berichten: 30.773
  • Geslacht: Man
Dit moet je weten voordat je op reis vertrekt...
« Gepost op: januari 20, 2011, 13:55:33 pm »
Reizen met  honden, katten of fretten binnen de Europese Gemeenschap

Regels van toepassing vanaf  1 oktober 2004

De regels voor het verkeer van honden, katten en fretten ( gezelschapsdieren) tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap werden geharmoniseerd.  Deze regelgeving (EU verordening 998/2003/EG) wordt van kracht op 1 oktober 2004.  De hond, kat of fret uit de Europese Unie dient vanaf die datum, wanneer hij deelneemt aan het intracommunautaire verkeer, geïdentificeerd, gevaccineerd tegen hondsdolheid en in het bezit van een gestandaardiseerd en door de dierenarts ingevuld paspoort te zijn. Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta mogen voorlopig hun huidige strengere nationale wetgeving nog handhaven.

In België zal dit paspoort ook binnen de landsgrenzen aangewend worden als bewijs van de identificatie en de registratie van honden. Voor katten en fretten zal het paspoort enkel nodig zijn voor reizen buiten België.

I / Algemene regels

Voor het reizen binnen de Europese Gemeenschap met honden, katten en fretten gaan vanaf 1 oktober 2004 volgende algemene regels gelden: een paspoort, een verplichte identificatie en een vaccinatie tegen hondsdolheid. Voor bepaalde landen is bijkomend een behandeling tegen wormen en/of teken vereist (zie II 2)

1° Paspoort :

 Honden, katten en fretten dienen te beschikken over een paspoort. Het model van dit paspoort is hetzelfde in alle landen die lid zijn van de Europese Gemeenschap en vervangt alle tot hiertoe gebruikte paspoorten en soortgelijke documenten. Het vermeldt de identificatie van het dier   (microchip of tatoeage),de beschrijving van het dier en de naam en het adres van de eigenaar. Het zal afgeleverd worden op het ogenblik van de identificatie of na vaccinatie tegen hondsdolheid. Deze vaccinatie kan slechts uitgevoerd worden na de controle van de identificatie van het dier.

 Voor geïdentificeerde dieren met nog een geldig vaccinatiecertificaat van het oud regime gelden  overgangsmaatregelen(zie punt 3.1)

2° Identificatie:

 Eigenaren die hun hond, kat of fret willen meenemen op reis zijn verplicht, indien dit nog niet gebeurd is,  een identificatie bij hun dier te laten aanbrengen. In België wordt de ‘elektronische transponder’ (microchip) gebruikt die onderhuids wordt aangebracht door de dierenarts. Naast de chip is tatoeage voorlopig ook als identificatie toegestaan behalve voor dieren die reizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Zweden.

3° Vaccinatie tegen hondsdolheid:

 Honden, katten en fretten dienen na de leeftijd van 3 maand ingeënt te zijn tegen hondsdolheid.

3.1    De dieren werden ingeënt voor 1 oktober 2004

 Het oude vaccinatiecertificaat voor honden en katten (voor zover deze geïdentificeerd zijn – zie punt 2) blijft geldig voor zover de geldigheidsduur van het certificaat zoals vastgelegd in de wetgeving van kracht voor 1 oktober 2004, niet overschreden is.

 Nog geldig vaccinatieattest :

              Groot-Brittannië, Ierland en Malta : enkel document afgeleverd door de dierenarts en gevalideerd door de inspecteur-dierenarts  voor  1 oktober 2004;

                  Zweden : model vaccinatieattest zoals bepaald door Zweden en gevalideerd door de inspecteur-dierenarts voor 1 oktober 2004;

-                     Andere landen van de EU : officieel vaccinatiecertificaat afgeleverd voor 1 oktober 2004 en  waarvan de geldigheidsduur ( 1 jaar na vaccinatie) nog niet verstreken is op het ogenblik dat de reis wordt aangevat.

Opgelet : indien U op reis gaat naar een land dat niet voorkomt op de lijst in verordening 592/2004 en terugkeert na 1 oktober 2004 dient de bloedtest zoals beschreven in punt II 4° uitgevoerd te worden voor het vertrek !!

    3.2    De dieren  worden ingeënt na 1 oktober 2004 (primo-vaccinatie of herhalingsvaccinatie)

De dierenarts noteert deze inenting in het paspoort na de identificatie van het dier te hebben gecontroleerd. De geldigheidsduur van de inenting hangt af van het gebruikte vaccin en kan dus langer zijn dan één jaar.

II / Bijzondere regels

     1° Dieren jonger dan 3 maanden

 Wie zijn dier dat jonger is dan 3 maand wil meenemen, dient eerst te informeren bij het land van bestemming of dit land dit toelaat.

2° Reizen naar :

Om binnen de EU te reizen met je hond of kat, heb je een paspoort nodig, dat je kunt verkrijgen bij de dierenarts. Elk land stelt ook nog eens specifieke voorwaarden.

Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta

 Het “pet travel scheme”. D.w.z.enkel honden en katten die tenminste 6 maand in  West Europa hebben verbleven, enkel identificatie met een microchip toegestaan, bloedafname  na vaccinatie voor de bepaling van de antistoftiter gevolgd door een  klinisch onderzoek 6 maanden na de bloedafname. Het onderzoek van het bloedstaal dient te gebeuren in het Pasteur Instituut (WIV). Voor honden en katten die werden ingevoerd uit een land dat geen lid is van de Europese gemeenschap dienen al deze onderzoeken in België te gebeuren.

 Er is tevens een  behandeling tegen wormen en teken vereist die dient uitgevoerd te worden tussen 48 en 24 uur voor het vertrek. Deze laatste behandeling dient tevens geattesteerd te worden door de dierenarts.

Duitsland:
 Inenting tegen hondsdolheid, minstens dertig dagen en minder dan een jaar oud. Je mag maximaal drie dieren meenemen.

Oostenrijk:
 Inenting tegen hondsdolheid. Vaccinatiepaspoort. Gezondheidscertificaat. Pups jonger dan drie mogen niet mee. Maximaal twee dieren per reiziger.

Spanje:
 Certificaat uitgereikt door een dierenarts minder dan tien dagen voor de afreis, met daarin de oorsprong van het dier, medisch onderzoek en gezondheidstoestand. Inenting tegen hondsdolheid.

Frankrijk:
Inentingsboekje. Inenting tegen hondsdolheid. Bepaalde rassen zijn verboden.

Italië:
Certificaat van de dierenarts afgeleverd maximaal dertig dagen voor de afreis. Gezondheidsattest. Inenting tegen hondsdolheid.

Nederland:
Inenting tegen hondsdolheid. Gezondheidscertificaat afgeleverd maximaal tien dagen voor de afreis. Maximaal twee honden per reiziger. Sommige rassen verboden.

Frankrijk, Italië:
Geen gezelschapsdieren jonger dan drie maand. Zijn verplicht: chip en vaccinatie tegen rabiës.

Zweden:
 Bloedtest vereist tussen de  4° en de 12° maand na vaccinatie voor bepaling van de antistoftiter. Het onderzoek van het bloedstaal dient te gebeuren in het Pasteur Instituut (WIV) Ook voor dit land is een  behandeling tegen wormen en teken vereist welke dient uitgevoerd te worden tussen de 48 en 24 uur voor het vertrek. Deze laatste behandeling dient tevens geattesteerd te worden door de dierenarts.

Finland:
 Naast de vaccinatie is ook een wormbehandeling vereist.

Cyprus:
 Naast de vaccinatie is ook een wormbehandeling en een behandeling tegen teken vereist3°  Reizen naar een land dat geen lid is van de Europese Gemeenschap

 De voorwaarden worden bepaald door het land van bestemming. Indien er onduidelijkheid bestaat over de juiste voorwaarden  dient men zich te informeren bij de ambassade van het betrokken land.

 4° Wederinvoer in de de Europese Gemeenschap na een reis naar een land dat geen lid is van de de Europese Gemeenschap  en dat niet voorkomt op de lijst die door de EG wordt vastgelegd

De voorlopige lijst vindt U in verordening 592/2004 van de Commissie van 30 maart 2004.

Wil men na de reis vlot kunnen terugkeren vanuit een land dat niet voorkomt op deze lijst dan dient bij zijn hond of kat een bloedtest te laten uitvoeren voor vertrek. Deze bloedtest dient te gebeuren ten minste 30 dagen na de vaccinatie. Het onderzoek van het bloedstaal dient te gebeuren in het Pasteur Instituut (WIV).

             5°  Reizen naar België  vanuit een land dat geen lid is van de EG

De dieren dienen vergezeld te zijn van een individueel certificaat waarvan het model op Europees niveau werd vastgelegd.  De gezondheidsvoorwaarden verschillen naargelang het land van herkomst.

 Voor België is enkel een vaccinatie tegen hondsdolheid en geen bloedonderzoek vereist voor landen die voorkomen op de Europese lijst ( EG 592/2004). Voor de andere landen is tevens een bloedtest vereist die dient te uitgevoerd 30 dagen na de vaccinatie en 3 maanden voor de aankomst. Deze bloedtest dient uitgevoerd te zijn in en daartoe erkend labo Deze lijst kan geraadpleegd worden op het volgende internetadres: http://www.forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/lab/lab.htm

 Dit  certificaat blijft 4 maanden geldig te rekenen vanaf de datum van ondertekening van het certificaat door de bevoegde dierenarts.

 Het resultaat van deze bloedtest blijft het ganse leven van het dier geldig, op voorwaarde dat de vaccinatie tegen hondsdolheid regelmatig en binnen de geldigheidsduur van de vorige vaccinatie wordt uitgevoerd.

 III / Wanneer wordt een paspoort afgeleverd?

 Bij nog niet geïdentificeerde dieren: op het ogenblik van de identificatie  zal de identificeerder een paspoort afleveren.

 Bij reeds geïdentificeerde dieren die nog niet gevaccineerd zijn of waarvan de geldigheidduur van het vaccinatieattest verstreken is: op het ogenblik van de eerstvolgende vaccinatie zal de dierenarts na controle van de identificatie en na de vaccinatie een paspoort afleveren.

             Bij reeds geïdentificeerde dieren met nog een geldig vaccinatieattest):

     Deze dieren dienen tijdens de overgangsregeling niet te beschikken over een paspoort. Het oude nog geldige vaccinatieattest volstaat. (zie 3.1 !!)

 Indien men dit wenst kunnen de oude registratiedocumenten tegen een vergoeding via de dierenarts ingeruild worden tegen een Europees paspoort. Het nog geldige vaccinatieattest hoeft niet overgenomen in het paspoort. Wel dient dit vaccinatiecertificaat op reis meegenomen samen met het paspoort.

IV / Documenten niet in orde?

 Als de papieren van het gezelschapsdier niet in orde zijn, kan het dier in bewarend beslag worden genomen. Gevolgen kunnen zijn:

             1) het dier wordt in quarantaine geplaatst totdat het voldoet aan de gezondheidsvoorschriften

            2) het dier wordt teruggezonden naar het land van herkomst.

Als quarantaine of terugzenden geen opties zijn, kan in het uiterste geval euthanasie op het dier worden toegepast. Alle extra kosten zijn ten laste van de eigenaar van het dier.

Voor alle verdere info over het dierenpaspoort kunt u uitsluitend terecht bij:

Dr Willem Dhooghe
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding
Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten
Tel.: 02.524.70.33
Fax : 02.524.73.49
e-mail: willem.dhooghe@health.fgov.be
Adres: Victor Hortaplein 40 b.10, 1060 Brussel
 


bron: www.diplomatie.be

Honden maken geen lawaai, maar Muziek

 


SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal